Sygdom og aflyst undervisning

I tilfælde af en elevs sygdom eller andet fravær, er det vigtigt at ringe afbud til elevens lærer fra morgenstunden. Hvis det ikke er muligt at få fat på læreren, kan der gives besked til Musikskolens kontor.

Hvis læreren er syg eller af anden grund må aflyse, bliver undervisningen aflyst fra Musikskolens kontor om formiddagen via mobiltelefon (sms) samt mail direkte til elever og forældre.
VIGTIGT - VED TILMELDING OPLYS HVILKE MOBILNUMRE I ØNSKER VI SKAL SENDE TIL.

Skal der betales for aflyst undervisning?

Aflyser Musikskolen instrumentalundervisning mere end 2 gange pr. sæson refunderes elevbetalingen fra og med 3. aflysning,
dog kun beløb over kr. 250,-.
Den almindelige undervisning kan i perioder blive erstattet af større projekter eller deltagelse i koncerter.

Aflysning af Sang, leg og bevægelse og Babyrytmik – fra 2. gang gives erstatningsundervisning eller refusion.
Aflysning af Musikværksted – fra 3. gang gives erstatningsundervisning eller refusion.

Aflysning af Institutioner og dagpleje – så vidt muligt gives erstatningsundervisning.

OBS! Evt. refusion udbetales i slutningen af sæsonen til NemKonto.

Allerød Musikskole

Lyngevej 198
DK-3450 Allerød

Telefon: 48 12 62 62
Email: miso@alleroed.dk

 

Undervisningstilbud

Musik
Drama
Dans
Billedskole

Tilmelding

Musik
Drama
Dans
Billedskole

Kalender

16-12-2019 kl. 18:00
Bandstarterkoncert

18-12-2019 kl. 17:00
Store Julekoncert