Skip to the content

Regler for betaling

Rate forfaldsdatoer:

Den 1. september
Den 1. november
Den 1. januar
Den 1. marts

Bemærk elevbetaling er ændret til 4 rater.

Betaling foregår med indbetalingskort/PBS eller E kort hvis man er tilmeldt dette i sin bank. Års total fordeles på 4 rater/indbetalingskort – udsendes via Allerød Kommune.

Prøvetid og udmeldelse:

Når man tilmelder sig Musikskolen er det for en samlet sæson.

Der er gensidig prøvetid på 2 måneder fra den dato man starter.

Udmeldelsen kan kun se skriftligt og efter nedenstående regler. Skriftlig udmeldelse sendes til miso@alleroed.dk

Når sæsonen er påbegyndt, skal der som min. betales for første rate.

Hvis man udmelder sig med virkning fra 31. oktober 2020, skal udmeldelsen være Musikskolen i hænde senest den 13. oktober 2020.

Ved udmeldelse senere end 13. oktober skal alle 4 rater betales, selvom undervisningen afbrydes i løbet af undervisningsåret.

Hvis undervisningen afbrydes pga. dokumenteret sygdom eller flytning til anden kommune, kan man fritages for betaling. Dette sendes skriftligt til Musikskolen på mail miso@alleroed.dk.

Der gives ikke søskenderabt eller rabat hvis man går til flere fag på Musikskolen

Venteliste

Musikskolen har som regel en venteliste, som nogle vil havne på.  I forbindelse med elever der udmelder sig, vil ventelisten i størst muligt omfang blive afviklet.

Sygdom og fravær

I tilfælde af en elevs sygdom eller andet fravær, er det vigtigt at ringe afbud til elevens lærer fra morgenstunden. Hvis det ikke er muligt at få fat på læreren, kan der gives besked til Musikskolens kontor.

Fripladsordning

Der kan i særlige tilfælde bevilges 1/2 friplads. Ansøgningsskema fås på Musikskolens kontor.